Historie

Herrmann Putsch

Tajný komerční rada Herrmann Putsch založil v roce 1871 firmu Putsch v Hagenu.

Bruska na ostření nožů na řízky z roku 1880

První brusky Putsch® na ostření nožů na řízky byly vyrobeny v roce 1880.

V roce 1881 následovala přeměna na továrnu na průmyslové nože

V roce 1881 následovala přeměna z původní obchodní společnosti na továrnu na průmyslové nože.

Společnost Putsch® v roce 1884 zkonstruovala a vyrobila první drtičky řepy.

Společnost Putsch® v roce 1884 zkonstruovala a vyrobila první drtičky řepy.

Svislá kotoučová řezačka řízků Putsch<sup>®</sup>

První svislé kotoučové řezačky řízků byly dodány v roce 1910 do cukrovaru v Riesenburgu.

Pan A. E. Radinger

V roce 1919 převzal pan A. E. Radinger vedení firmy a většinový podíl na firmě Putsch®.

Stupačky pro sklářství

První stupačky pro sklářství vyrobila firma Putsch® v roce1944.

Forma pro sklářské stroje

V roce 1947 vyrábí Putsch® první formy pro sklářské stroje.

Historie firmy Fontaine

V roce 1953 se stala lisovna sítek v Cáchách členem skupiny podniků Putsch®

Založení firmy Putsch Nerva

Firma Nerva S. A. byla založena v roce 1955 ve španělském Valladolidu a v roce 1983 přejmenována na Putsch® Nerva.

Meniconi v Itálii

V roce 1956 převzala společnost Putsch většinový podíl na italské firmě Meniconi.

první vertikální plátová pila Putsch<sup>®</sup>

V roce 1964 vyvinula společnost Putsch® Meniconi první vertikální plátovou pilu Putsch®.

Založení prodejního oddělení filtrační techniky

V roce 1969 bylo založeno prodejní oddělení filtrační techniky společnosti Putsch®.

Galvanometall Steding GmbH

V roce 1974 byla založena firma Galvanometall Steding GmbH na výrobu pokovených plastových sítek.

Putsch & Company v Asheville v Severní Karolíně

V roce 1975 byla v Asheville v Severní Karolíně otevřena první dceřiná firma Putsch® v USA.

Nová konstrukce bubnové řezačky Putsch<sup>®</sup>

V roce 1981 společnost Putsch® od základu zrekonstruovala a vyrobila nové bubnové řezačky.

Putsch® PKF

V roce 1982 společnost Putsch® vyvinula a vyrobila první filtrační lis pro cukrovarnictví.

Vinuté filtrační svíce Putsch<sup>®</sup>

Od roku 1984 Putsch® Filtertechnik sama vyrábí vinuté filtrační svíce.

Samočisticí sítkový filtr Putsch® Sibomat

V roce 1992 vyrobila společnost Putsch® první samočisticí sítkové filtry pro cukrovarnictví.

Filtrační lis půdních nánosů Putsch® PKF 300

První filtrace půdních nánosů filtračním lisem Putsch® v cukrovaru byla provedena v roce 2000.

G&W v Zevenu

Přikoupením firmy G&W v Zevenu v roce 2000 získala skupina Putsch rozsáhlé know-how v úpravě řepy.

Sochorové (obuškové) pračky nebo myčky BMA

V roce 2003 převzala společnost Putsch obor výrobků sochorové (obuškové) pračky nebo myčky od firmy BMA.

Automatizace v cukrovaru Brindisi

V říjnu roku 2010 byl zprovozněn první plně automatizovaný systém v rafinerii cukru.

Stord International AS

23. května 2013 převzala společnost Putsch® vedení ve firmě Stord International AS.

Naše úspěšná historie

Skupina Putsch® se ohlíží za dlouhou a úspěšnou historií začínající založením v roce 1871. V průběhu své déle než 140 let trvající existence se podnik Putsch® díky kontinuitě, kreativitě, setrvalé kvalitě, servisu a zkušenosti vyvinul v úspěšnou technologickou skupinu. Soustavně byly rozšiřovány stávající výrobní obory a nalézány nové trhy.

23. květen 2013: Převzetí firmy Stord International do skupiny Putsch®

Po rok a půl trvajících vyjednáváních přebírá Putsch® norského výrobce lisů na řízky a opět tak rozšiřuje svůj výrobní program pro cukrovary.


1. duben 2013: Ze společnosti G&W GmbH se stává Putsch® CST GmbH

Aby se dále zvýraznila příslušnost ke skupině podniků Putsch® a nedocházelo k záměnám, byla společnost  G&W GmbH v Zevenu přejmenována na Putsch® CST GmbH. Zkratka CST znamená Cleaning & Separation Technologies (technologie čištění a separace) a odkazuje na dlouhou tradici podniku v konstrukci, výrobě a prodeji zařízení na čištění cukrové řepy a dalších zemědělských produktů a na jejich úpravu.


Duben 2012: Založení firmy OOO Putsch v Moskvě

Abychom vyšli ještě rychleji a ve větší míře vstříc našim zákazníkům v Rusku, založila společnost Putsch® v roce 2012 svou pobočku v Moskvě a expediční sklad ve Voroněži.


Říjen 2010: Zprovoznění prvního plně automatizovaného provozu v rafinerii cukru

V rafinerii cukru v italském Brindisi instalovala společnost Putsch® první plně automatizovaný systém pro všechny procesy od příjmu cukru až po jeho skladování v sile.


2005: Založení firmy FST v Asheville v Severní Karolíně v USA

Dceřiná firma Putsch® FST (Filtration & Separation Technologies) v Asheville v Severní Karolíně v USA má podporovat osvědčené výrobky výrobního oboru technika filtrů na dosud nepokrytých trzích.


2003: Převzetí výrobního oboru sochorové (obuškové) pračky nebo myčky od firmy BMA


2003: Převzetí firmy Hamco Filtertechnik ve Vídni


Květen 2001: Koupě potravinářských programů firem Bamann & Schreiber, B+S a Bütfering


2001: Pan Dipl.-Ing. C. C. Radinger přebírá vedení firmy

Pan Carl Christian Radinger byl již od roku 1992 členem vedení podniku; pod jeho vedením bylo vylepšeno mnoho výrobků a vyvinuto mnoho nových strojů a zařízení.


Listopad 2000: Koupě firmy G & W v Zevenu

Získáním firmy G & W v Zevenu rozšířila společnost Putsch® v září roku 2000 rozsah své působnosti a sortiment výrobků v oblasti dodávání, skladování, přepravy a úpravy zemědělských plodin všeho druhu, zvláště pak cukrovky. Nákupem přešlo do vlastnictví skupiny Putsch® také know-how a výrobky dřívějších značek Köllmann & Gruhn, Oppermann & Deichmann a Technologics.


2000: První filtrace půdních nánosů filtračním lisem Putsch®

V cukrovaru Acor v Španělsku byl poprvé úspěšně nasazen filtrační lis Putsch® typu PKF pro odstraňování vody z půdních nánosů.


1992: Vývoj prvního samočisticího sítkového filtru od společnosti Putsch® pro cukrovarnictví


Září 1992: Nástup pana Dipl.-Ing. C. C. Radingera do vedení podniku Putsch®


1988: Úplné převzetí firmy Galvanometall Steding GmbH v Lüdenscheidu


1987: Vývoj a výroba nových bubnových řezaček pro cukrovarnictví


1984: Vlastní výroba vinutých filtračních svící

Vlastní výroba vinutých filtračních svící umožnila společnosti Putsch® vysokou flexibilitu používaných materiálů a navíjecích matric a tím lepší adaptaci na různé požadavky zákazníků.


1982: Vývoj a výroba prvního filtračního lisu Putsch® pro cukrovarnictví

Tento filtrační lis disponoval filtrační plochou více než 42 m2 a byl instalován v cukrovaru v německém Groß-Munzel.


1981: Nová konstrukce bubnových řezaček Putsch® pro cukrovku

První bubnové řezačky od roku 1885 byly velmi složité a poruchové, produkovaly však vysoce jakostní řepné řízky. Kompletní nový vývoj bubnových řezaček ve společnosti Putsch® odstranil dřívější nedostatky a vygeneroval robustní a účinný systém pro výrobu řepných řízků. První stroje této nové konstrukce byly instalovány v roce 1981 v podobě dvojbubnové řezačky DTS 1800 v cukrovaru Zevenbergen v Nizozemsku.


1978: Vývoj plátové pily Putsch® na požárně odolné a pancéřované sklo, mramor a kámen

Přesnou plátovou pilu SVP 1080 na řezání laminovaných skleněných tabulí, mramoru a kamene zkonstruovala letech 1978 / 1979 společnost Putsch® Meniconi a prodává ji od roku 1980.


1974: Založení firmy Galvanometall Steding GmbH v Lüdenscheidu se stejnými částmi (účastmi, podíly?) jako Putsch® a Steding


1973: Založení sesterské firmy Putsch® & Company, Inc. v Asheville v Severní Karolíně v USA

Společnost Putsch® & Company, Inc. zahájila svoji výrobu v roce 1975 a od té doby otevírá nová odbytiště v zámoří.


1970: Výroba a prodej nožů na kůži a pryž


1969: Založení prodejního oddělení filtrační techniky

Toto nové prodejní oddělení založila společnost Putsch® v roce 1969, aby využila dobré znalosti filtrace šťáv v cukrovarnictví i v jiných oborech.


1964: Vývoj prvních vertikálních plátových pil ve firmě Putsch® Meniconi

V letech 1964 a 1965 byly ve společnosti Putsch® Meniconi vyvinuty a na úroveň tržní zralosti dovedeny první prototypy plátových pil Putsch®. Nejprve se prodávaly v Itálii, posléze po celém světě.


1956: Většinový podíl ve firmě Meniconi v Poggibonsi v Itálii

V této lokalitě, která se mezitím stala známá pod názvem Putsch® Meniconi, pracuje asi 50 pracovníků.


1955: Založení firmy Nerva S. A. ve Valladolidu ve Španělsku

Španělská pobočka společnosti Putsch® byla v roce 1983 přejmenována na Putsch Nerva S. A., aby se zdůraznila příslušnost ke skupině Putsch®.


1953: Začlenění firmy Fontaine do skupiny Putsch®

Převzetím firmy Fontaine v Cáchách bylo portfolio výrobků Putsch® rozšířeno o síta a děrované plechy pro cukrovarnictví.


1947: Putsch® vyrábí první formy pro stroje na sklo


1944: Výroba prvních stupaček pro sklářství


1939: Nástup pana Dipl.-Ing. H. C. Radingera

Nejprve působil jako podílník, po otcově smrti převzal vedení firmy.


1919: Pan Dipl.-Ing. A. E. Radinger přebírá vedení firmy a většinový podíl

Vedle nových technologií pro cukrovarnictví nyní firma vyvíjela také stroje a zařízení pro sklářství. Mnohé z těchto inovací, které napomohly k rychlému rozmachu, si společnost Putsch® nechala patentovat.


1910: Expedice první svislé kotoučové řezačky řízků do Riesenburgu v Německu


1885: První pokusy s bubnovou řezačkou řízků

Rozlišovalo se mezi bubnovou řezačkou řízků s vodorovným a svislým řezacím bubnem. Pro lepší odvádění řepných řízků zevnitř ven pak bylo zvoleno svislé uspořádání řezných bubnů.


1884: Konstrukce a výroba první řezačky řepných řízků

Na bázi velmi úspěšné výroby průmyslových nožů zkonstruovala společnost Putsch® v roce 1884 první ručně a parou poháněnou drtičku řepných řízků (systém Kettler).


1881: Přeměna na továrnu průmyslových nožů

Z původního obchodního podniku se vyvinula továrna, která konstruovala a vyráběla průmyslové nože pro cukrovarnictví a stroje na obnovu a broušení nožů.


1881: Konstrukce a výroba první odstředivé řezačky na cukrovku Putsch®


1880: Konstrukce a výroba první brusky na ostření řepných řezných nožů Putsch®


1. leden 1871: Založení podniku

Firma Putsch® byla založena 1. ledna 1871 tajným komerčním radou Herrmannem Putschem. Přestěhoval se z Remscheidu do Hagenu a měl rozsáhlé znalosti pocházející z výroby řezných nástrojů všeho druhu.

Podrobné informace o společnosti

Podniková filozofie

Skupina Putsch® umožňuje svými produkty co nejlepší tvorbu přidané hodnoty a dosahování významných výnosů našich zákazníků.

Zde se dozvíte víc